Optimaalinen ratkaisu kiinteistöjen viemärijärjestelmiin

TOIMIVA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ

Optimaalinen ratkaisu kiinteistöjen viemärijärjestelmiin

Viemärin keskeiset ongelmat

Paineen muutoksista (ylipaine, mutta ennen kaikkea alipaine) johtuva epätasapaino syntyy viemärijärjestelmän käytöstä ja johtaa huonoon virtaukseen ja tyhjentyneisiin/vuotaviin vesilukkoihin. Perussyy tähän on se, että viemärijärjestelmää ei ole mitoitettu tämän päivän intensiiviseen käyttöön ja että eri komponenteissa sekä järjestelmien suunnittelussa on perinteisesti ollut puutteita.

Seuraukset

  • Haju ja epämukavuus
  • Suuri huoltotarve
  • Tartuntojen leviämisriski

Ratkaisu – Suljettu yksiputkijärjestelmä

Suljetussa tasapainoisessa yksiputkijärjestelmässä viemäriputkiin asennetaan tuloilmaventtiilit (Trap-Vent, Mini-Vent, Maxi-Vent). Tuloilmaventtiileillä rakennat viemärijärjestelmän ilman avoimia viemärirunkoja ja ilmastimia. Korkeammissa rakennuksissa syntyy usein ylipainetta esim. suunnanmuutoksissa, ja tätä voidaan kompensoida ylipainevaimentimella (P.A.P.A.).

Fungerande Avlopp GB med pilar 3

Documentation

Suljetun yksiputkijärjestelmän edut

  • Vesilukot pysyvät ehjinä, mikä parantaa toimivuutta ja hygieniaa.
  • Ilmansyöttö viemärijärjestelmään merkitsee parempaa virtausta viemäriputkissa.
  • Trap-Vent itsepuhdistuva vesilukko vähentää huollon tarvetta.
  • Lisää kiinteistöjen tasoa tehokkaammalla putkistolla ja pidemmillä putkilla.
  • Vähentää putkireikien tarvetta katon läpi ja siten katon eristekerroksen vuotoriskiä.
  • Mahdollisuus tuuletusaukon asettamiseen ulkoisesta viemäri-ilmastimesta riippumatta.
  • Tulevien huoltojen määrä vähenee, koska tuotteillamme on toiminta- ja materiaalitakuu.