Självrensande vattenlås med tilluftsventil

Trap-Vent

Självrensande vattenlås med tilluftsventil

Minskar underhållet och förbättrar avloppets funktion.

Trap-Vent har en unik, självrensande funktion. Vattenlåset töms effektivt vid användning då den invändiga profilen är utformad så att en ejektorverkan uppnås och inget fastnar på vägen genom vattenlåset.

Trap-Vent öppnar redan vid -70 Pa undertryck och tillför luft till avloppssystemet. På så sätt förbättras flödet i avloppsystemet och vattenlåset förhindras att tömmas. Vid neutralt tryck och övertryck är tilluftsventilen stängd och absolut tät.

Dokumentation

Med Trap-Vent skapar du ett bättre fungerande avloppssystem, där problemet med undertryck försvinner genom att luft tillförs via tilluftsventilen. Denna funktion gör att vattenlåset hålls intakt och det eliminerar risken för att illaluktande och ohälsosam luft sprids från avloppsmiljön. Samtidigt förbättras vattenflödet i avloppet och den unika, självrensande funktionen gör att underhållet av vattenlåset minimeras.

Trap-Vent finns i tre utföranden

Trap-Vent_Compact_Small_textTrap-Vent_Design_Small_textTrap-vent_Plain_Small_text

 

 

 

 

 

 

Vad skiljer Trap-Vent från andra vattenlås på marknaden?

Trap-Vent är självrensande och därför nästintill underhållsfri.

Trap-Vent är ett kombinerad självrensande vattenlås med tilluftsventil. Med hjälp av tilluftsventilen kompenserar Trap-Vent vid undertryck i grenröret (avloppsgrodan). Genom att tillföra luft till avloppsystemet vidhåller systemet ett bra flöde och vattenlåsen förhindras att tömmas.

Trap-Vent omfattas av livstids material-och funktionsgaranti.

trapvent_aimation_1