Den optimale løsningen for avløpssystem på eiendommer

FUNGERENDE AVLØPSSYSTEM

Den optimale løsningen for avløpssystem på eiendommer

Avløpets hovedproblem

Ubalanse på grunn av trykkforandringer (over-, men fremfor alt undertrykk) oppstår ved bruk av avløpssystemet og fører til dårlig flyt og tømt/utett vannlås. Hovedårsaken er at avløpssystemet ikke er dimensjonert for dagens mer intensive bruk, samt at de ulike inngående komponentene, så vel som design av systemet, tradisjonelt sett har mangler.

Konsekvenser

• Lukt og ubehag

• Stort vedlikeholdsbehov

• Risiko for smittespredning

Løsningen – Et lukket ettrørssystem

I et lukket, balansert ettrørssystem monteres tilluftsventiler (Trap-Vent, Mini-Vent, Maxi-Vent) på avløpsledninger. Med tilluftsventiler bygger du avløpssystemet uten åpne avløpsstammer og ventiler. Ved høyere bygninger oppstår det ofte overtrykk ved f.eks. retningsendringer. I så fall kan dette kompenseres med overtrykksdempere (P.A.P.A.).

Fungerande Avlopp GB med pilar 3

Dokumentasjon

Fordeler med lukket ett-rørs avløpssystem

  • Vannlåsen holdes intakt, noe som gir bedre funksjon og hygiene.
  • Tilførsel av luft til avløpssystemet medfører forbedret flyt i avløpsrørene.
  • Trap-Vent selvrensende vannlås reduserer vedlikeholdet.
  • Øk eiendommens nyttegrad med mer effektive avløp og lengre grenrør.
  • Reduserer behovet for takgjennomføringer og dermed risiko for lekkasje i takets tetting.
  • Valgfrihet til å plassere ventilasjonsinntak uten å ta hensyn til utvendige avløpsventiler.
  • Fremtidig vedlikehold reduseres ved at våre produkter har en livstidsgaranti på funksjon og materiale.