Den optimale løsning for afløbssystem i fastigheder.

Fungerende afløbssystem

Den optimale løsning for afløbssystem i fastigheder.

Afløbets største problem

Ubalance på grund af trykforandringer (over- og specielt undertryg) opstår ved brug af afløbssystemet og det at medføre dårligt gennemstrømning og tomme/utætte vandlås.
Hovedårsag til ubalansen er at afløbssystemet ikke har korrekt dimmension for nutidens mere intensiv brug og de tidligere brugte komponenter ikke opfylder nutidens standard. Design af traditionelt afløbssystem har også brister.

Konsekvens

Lugt og obehag
Kræver mere vedligeholdelse
Risko for sygdomsspredning
Løsning – Et lukket et rørs system
I et lukket, afbalanceret et rørs system, monteres indluftsventil (Trap-Vent, Mini-Vent, Maxi-Vent) direkt på afløbsrøret. Med indluftsventil bygget i afløbssystemet og uden åbne faldstammer och udluftning. Ved høje bygninger er der ofte overtryk ved f.eks retningsændringer og det kan kompenseres ved brug af overtryksdæmpere (P.A.P.A.).

Fungerande Avlopp GB med pilar 3

Dokumentation

Fordele med et lukket etrørs afløbssystem

  • Vandlåset bevares hel hvilket medfører bedre funktion og hygien.
  • Ved at tilføre luft til afløbssystemet forbedres gennemstrømningeni afløbssystemet.
  • Trap-Vent selvrengørende vandlås mindsker renovering.
  • Øger udnyttelsesgraden i bygninger med en mere effektiv rørplacering og længere afløbsledning.
  • Mindre brug af taggennemføringer og derved mindre risko for lækage.
  • Større valgfrihed til at frit placere ventilationsindgang uden at skal tage hensyn til udvendige faldstammeudluftning.
  • Vedligeholdelse i fremtiden mindskes med produktets livstidsfunktiob´ns- og materialegaranti.