Ett enkelt och säkert skydd till avloppsystemet

Mini-Vent

Ett enkelt och säkert skydd till avloppsystemet

Mini-Vent tilluftssventil ger ett enkelt och säkert skydd till avloppsystemet genom att tillföra luft som gör att vattenlåsens funktion bibehålles vid undertryck och ger ett mer effektivt flöde i systemet.

Mini-Vent tilluftsventil öppnar vid undertryck och släpper in luft i avloppssystemet. Vid neutralt och övertryck är den stängd och absolut tät.

Mini-Vent är godkänt för att monteras under vattenkällans översvämningsnivå.

Mini-Vent löser problem som uppstår vid långa grenrör (avloppsgrodor).

Dokumentation

Mini-Vents underhållsfria silikonmembran öppnar redan vid -70 Pa undertryck och tillför luft till avloppssystemet. På så sätt förbättras flödet i avloppsystemet och vattenlåset förhindras att tömmas. Vid neutralt tryck och övertryck är tilluftsventilen stängd och absolut tät.

Maxi-Vent_open_closed

 

Vad skiljer Mini-Vent från andra tilluftsventiller på marknaden?

Mini-Vent är godkänd för att monteras under vattenkällans översvämningsnivå.

Mini-Vent öppnar redan vid -70 Pa undertryck. Det låga öppningstrycket bidrar till att obalansen i systemets tryck återställer långt före några symptom uppstår i avloppsystemet.

Mini-Vent omfattas av livstids material- och funktionsgaranti.