Friheten i att förenkla konstruktion av avloppssystem

P.A.P.A.

Friheten i att förenkla konstruktion av avloppssystem

P.A.P.A. är en revolutionerande produkt

P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator) tar hand om tillfälligt övertryck som skapas i avloppssystem vid hög belastning. Övertryck uppstår framförallt i flervåningshus vid riktningsförändringar (vattenhammareffekt).

P.A.P.A. ger frihet att förenkla konstruktionen av avloppssystem.

Dokumentation

P.A.P.A. övertrycksdämpare är en systemlösning

P.A.P.A. har utvecklats för att lösa problemen med övertryck i avloppssystem för flervåningshus och höghus med komplexa avloppssystem. P.A.P.A. är ett perfekt komplement till det befintliga utbudet av Studor tilluftsventiler Maxi-Vent, Mini-Vent och Trap-Vent, vilket ger en komplett ventilationslösning för alla flervåningshus.

Oavsett om du är VVS konstruktör, arkitekt eller byggnadsingenjör

Med P.A.P.A. har utformningen av dräneringsventilationssystem förändrats, vilket tillåter designers och konstruktörer att förenkla avloppsystemen med många fördelar.

P.A.P.A. ger ett effektivt och heltäckande skydd mot övertryck i avloppssystemet.

P.A.P.A. ersätter befintliga ventilationsrörledningar, vilket innebär större frihet för design och utökad nyttjandeyta.

P.A.P.A. omfattas av livstids funktion- och materialgaranti.

P.A.P.A. kan eftermonteras på alla typer av avloppssystem i flervåningshus.

P.A.P.A. har installerats i några av världens högsta byggnaderna och därmed eliminerat behovet av mycket stora ventilationsrör. Här finner ni några av STUDORs referensprojekt för höghus.

 

Kontakta oss om ni behöver rådgivning angående utformning av avloppsystem i flervåningshus eller underlag inför er projektering.

Exempel på Installation PAPA