Selvrensende vannlås med tilluftsventil

Trap-Vent

Selvrensende vannlås med tilluftsventil

Minsker vedlikeholdet og forbedrer avløpets funksjon

Trap-Vent har en unik, selvrensende funksjon. Vannlåsen tømmes effektivt ved bruk da den innvendige profilen er utformet slik at man får en utspylingseffekt hvor ingenting fester seg på veien gjennom vannlåsen.

Trap-Vent åpnes allerede ved -70 Pa undertrykk og tilfører luft til avløpssystemet. Slik forbedres flyten i avløpssystemet og vannlåsen hindres fra å tømmes. Ved nøytralt trykk og overtrykk er tilluftsventilen stengt og absolutt tett.

Dokumentasjon

Med Trap-Vent skaper du et bedre fungerende avløpssystem, der problemet med undertrykk forsvinner ved at det tilføres luft via tilluftsventilen. Denne funksjonen gjør at vannlåsen holdes intakt, og eliminerer risikoen for at illeluktende og helseskadelig luft spres fra avløpsmiljøet. Samtidig forbedres vannflyten i avløpet og den unike, selvrensende funksjonen gjør at vedlikeholdet av vannlåsen minimeres.

Trap-Vent finnes i tre utførelser

Trap-Vent_Compact_Small_textTrap-Vent_Design_Small_textTrap-vent_Plain_Small_text

 

 

 

 

 

 

 

Hva skiller Trap-Vent fra andre vannlåser på markedet?

Trap-Vent er selvrensende og derfor bortimot vedlikeholdsfri.

Trap-Vent er en kombinert selvrensende vannlås med tilluftsventil. Ved hjelp av tilluftsventilen kompenserer Trap-Vent ved undertrykk i grenrøret. Ved å tilføre luft til avløpssystemet opprettholder systemet en god flyt og vannlåsen hindres fra å tømmes.

Trap-Vent omfattes av livstidsgaranti for materiale og funksjon.

trapvent_aimation_1