DEN SMARTE MÅTEN Å BYGGE AVLØPSSYSTEMER

Om oss

Fyra Hus tilbyr kvalifiserte produkter og tjenester innen VVS-teknikk.

Vi er ledende innen luftningsteknikk for avløp og ansvarlig for salg av Studors produkter for bedre fungerende avløpssystem i Norden.

Med kompetente og engasjerte medarbeidere tilbyr vi kvalifisert kompetanse innen VVS-teknikk til konstruktører, entreprenører samt eiere og brukere av eiendommer av alle slag.

Fyra Hus arbeider sammen med ledende forhandlere, konstruktører og installatører for å kunne tilby grunneiere hjelp med å planlegge og gjennomføre forbedringer av nye og eksisterende avløpssystemer.

Løsningene og produktene som vi anbefaler er testet over hele verden, og gir kunden et mer miljøvennlig og bedre fungerende avløpssystem med reduserte vedlikeholdskostnader som følge.

Nyeste innlegg

Nyhetsbrev