Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Världsunik testanläggning för avloppsystem

Hur byggs moderna och effektiva avloppssystem för högre byggnader?

Traditionell design av avloppssystem medför en hel del problem som tenderar att bli större i och med att antalet våningar växer.

För att simulera olika designlösningar och hur olika belastningar påverkar avloppssystemet har Studor byggt en fullskalig testanläggning i Northampton, England. Anläggningen är inrymd i ett mer än 125 m högt torn ursprungligen konstruerat för att genomföra tester av hissinstallationer. Vi tror att detta är det högsta tornet i världen som har använts för att utföra prover av ett avloppssystem. I tornet kan man på ett åskådligt sätt testa och mäta hur olika design av avloppssystemet klarar av att hantera de tryckförändringar som uppstår vid bruk.

Slutsatsen är att ett slutet avloppssystem med tilluftsventiler för tillförsel av luft för att kompensera för undertryck samt med anordningar för att ta hand om det övertryck som bildas ger bäst resultat.

Lift-Tower3

SE det för att förstå det

STUDOR har tillsammans med Fyra Hus erbjudit ett antal ledande VS-ingenjörer i Sverige att studera anläggningen på plats. Denna praktiska kurs i avloppsdesign för flervåningshus har varit ett mycket lyckat koncept i Storbritannien och nu har turen kommit till Sverige.

Är ni intresserade av att delta? Kontakta oss för mer information. Kommande kurstillfällen med lediga platser är 11/11 och 12/11.

Lift-Tower2

Läs även om testtornet i STUDORs blog.

Riktningsförändring

P.A.P.A. Vertikal

P.A.P.A. horisontell

Lift-Tower4

Nyhetsbrev