Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Referensprojekt

Uppdaterat avloppssystem till SSPS

2018 – Comfort Winn Hotell, Umeå

Ägare: Balticgruppen bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. De brinner för Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt.

Problembeskrivning:  Sedan hotellet blev klart, hade de problem med avloppslukt i hotellet. Efter ett antal försök att åtgärda felen, kontaktades vi i början av 2018. Efter genomgång på plats, så kunde vi konstatera att det var kraftiga störningar av under och övertryck i avloppssystemet. Då installationen var komplicerad, fick vi åtgärda hotell och kontorsdel som två åtgärder.

Lösningen: Vi byggde om avloppssystemet till SSPS, ett slutet avloppssystem, enligt nedan.

Produkter: I samtliga hotellrum installerade vi Mini-Vent tilluftsventil. Luftaren kompletterades med Maxi-Vent, vilket skapade ett slutet avloppssystem. För att förhindra övertryck installerades P.A.P.A. övertrycksdämpare. För att avloppsslam och samlingsledning skulle kunna fungera utan luftmotstånd, kompletterades ledningsnätet med ytterligare Maxi-Vent tilluftsventil.

Fastighet/Adress: Skolgatan 62B, Umeå

Sänkta underhållskostnader och bättre funktion för hyresgästerna

Kontorsfastighet i Högsbo

Castellum Harry Sjögren har som många andra fastighetsägare ett konstant behov av att se efter och rensa vattenlås i sina fastigheter. Bristande funktion i vattenlåsen medför dålig lukt och obehag för hyresgästerna, men också risk för vattenläckage med dyra skador som följd.

Lösningen var att installera nya vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Studor/Fyra Hus för att på så sätt minska underhållet av avloppssystemet och förbättra för hyresgästerna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Maxi-Vent tilluftsventil

Slutkund: Castellum Harry Sjögren

Fastighet/Adress: August Barks gata, Högsbo, Göteborg

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Mindre lukt och sänkta underhållskostnader

HSB Brf Tynnered upplevde problem med tömda vattenlås och obalans i avloppssystemet efter genomfört stambyte/reliningprojekt. Konsekvensen blev ofta dålig lukt och obehag för bostadsrättsinnehavarna.

Lösningen var att installera vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Fyra Hus för att på så sätt få bättre balans i avloppssystemet. De nya vattenlåsen minskar också underhållsbehovet och risk för framtida läckage till nytta för både BRF:en och innehavarna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Mini-Vent tilluftsventil

Slutkund: HSB Brf Tynnered

Fastighet/Adress: Turkosgatan, Tynnered, Göteborg

Entreprenör (installatör): Agekil Bygg & Fastighetsaktiebolag

Ökat flöde i avlopp samt mindre rensning av vattenlås

Brf Järnbrottsparken

Bostadsrättsinnehavare upplevde problem med avrinning från Wc / Dusch. Problemet visade sig vara långa avloppsgrodor med otillräkligt fall.

Lösningen: Studors vattenlås Trap-Vent installerades i samtliga 52 lägenheter. Det kombinerade vattenlåset med tilluftsventill förbättrar avrinningen i avloppsrören.

Trap-Vents självrensande funktion upplevde bostadsrättsinnehavarna som mycket positiv, då de nu slipper rensa sina vattenlåsen lika ofta.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil

Slutkund: Brf Järnbrottsparken

Fastighet/Adress: Transistorgatan 31 och 33

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Nyhetsbrev