Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Om oss

Fyra Hus erbjuder kvalificerade produkter och tjänster inom VVS-teknik.

Vi är ledande inom luft­nings­tek­nik av avlopp för bättre fungerande av­lopp­sy­stem i Norden.

Med kompetenta och engagerade medarbetare, erbjuder vi kvalificerad kompetens inom VVS-teknik, till konstruktörer, entreprenörer samt ägare och nyttjare av fastigheter av alla slag.

Fyra Hus arbetar tillsammans med ledande återförsäljare, konstruktörer och installatörer för att kunna erbjuda fastighetsägare hjälp med att planera och genomföra förbättringar av nya och existerande avloppssystem.

De lösningar och produkter som vi rekommenderar är beprövade över hela världen och ger kunden ett miljövänligare och bättre fungerade avloppssystem med en minskad underhållskostnad till följd.

Senaste inläggen

SARS epidemin 2003

2003 utbröt en SARS epidemi i Hong Kong

I Amoy Gardens, smittades 321 personer och 42 människor avled till följd av sarssmittan.

För att förstå hur smittan spreds och för att förhindra ytterligare fall, genomförde WHO (Världshälso organisationen) i samarbete med Hong Kong Special Administrative Region Departement of Health, en utredning om hur vattenlås kunde bidra till att epidemin spreds.. Utredningen visade att smittan hade startats av en 33-årig man som besökte och använde toaletten i sin brors lägenhet, vid två tillfällen och då med 5 dagars mellanrum. Fastigheterna i Amoy Garden har som många fastigheter, dokumenterade problem med över- och undertryck i avloppssystemen, vilket kan göra att vattenlåsen töms och därmed ger gaser innehållande aerosoler fritt tillträde ut genom vattenlåsen in i boendemiljön. Utsugna vattenlås i golvbrunnar var också en starkt bidragande orsak till spridningen av epidemin i dessa fastigheter.

Ventilation i lägenheterna kan med sitt undertryck också ha bidragit till att badrummet i sig har sugit till sig SARS viruspartiklar från avloppet som därefter fastnade på ytor i lägenheten, vilka boende kan ha kommit i kontakt med.

WHS´s slutledningen av utredningen, är den att SARS viruset spreds via avloppssystemet in till lägenheter i fastigheten, på grund av de tryckförändringar som finns i avloppssystemet.

Sänkta underhållskostnader och bättre funktion för hyresgästerna

Kontorsfastighet i Högsbo

Castellum Harry Sjögren har som många andra fastighetsägare ett konstant behov av att se efter och rensa vattenlås i sina fastigheter. Bristande funktion i vattenlåsen medför dålig lukt och obehag för hyresgästerna, men också risk för vattenläckage med dyra skador som följd.

Lösningen var att installera nya vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Studor/Fyra Hus för att på så sätt minska underhållet av avloppssystemet och förbättra för hyresgästerna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Maxi-Vent tilluftsventil

Slutkund: Castellum Harry Sjögren

Fastighet/Adress: August Barks gata, Högsbo, Göteborg

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Mindre lukt och sänkta underhållskostnader

HSB Brf Tynnered upplevde problem med tömda vattenlås och obalans i avloppssystemet efter genomfört stambyte/reliningprojekt. Konsekvensen blev ofta dålig lukt och obehag för bostadsrättsinnehavarna.

Lösningen var att installera vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Fyra Hus för att på så sätt få bättre balans i avloppssystemet. De nya vattenlåsen minskar också underhållsbehovet och risk för framtida läckage till nytta för både BRF:en och innehavarna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Mini-Vent tilluftsventil

Slutkund: HSB Brf Tynnered

Fastighet/Adress: Turkosgatan, Tynnered, Göteborg

Entreprenör (installatör): Agekil Bygg & Fastighetsaktiebolag

Nyhetsbrev