Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Om oss

Fyra Hus erbjuder kvalificerade produkter och tjänster inom VVS-teknik.

Vi är ansvariga för Studors försäljning av tilluftsventiler och ledande inom tekniken för luft­ning av avloppstammar, vilket ger ett fungerande av­lopp­sy­stem.

Med kompetenta och engagerade medarbetare, erbjuder vi kvalificerad kompetens inom VVS-teknik, till konstruktörer, entreprenörer samt ägare och nyttjare av fastigheter av alla slag.

Fyra Hus arbetar tillsammans med ledande återförsäljare, konstruktörer och installatörer för att kunna erbjuda fastighetsägare hjälp med att planera och genomföra förbättringar av nya och existerande avloppssystem.

De lösningar och produkter som vi rekommenderar är beprövade över hela världen och ger kunden ett miljövänligare och bättre fungerade avloppssystem med en minskad underhållskostnad till följd.

Senaste inläggen

Uppdaterat avloppssystem till SSPS

2018 – Comfort Winn Hotell, Umeå

Ägare: Balticgruppen bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. De brinner för Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt.

Problembeskrivning:  Sedan hotellet blev klart, hade de problem med avloppslukt i hotellet. Efter ett antal försök att åtgärda felen, kontaktades vi i början av 2018. Efter genomgång på plats, så kunde vi konstatera att det var kraftiga störningar av under och övertryck i avloppssystemet. Då installationen var komplicerad, fick vi åtgärda hotell och kontorsdel som två åtgärder.

Lösningen: Vi byggde om avloppssystemet till SSPS, ett slutet avloppssystem, enligt nedan.

Produkter: I samtliga hotellrum installerade vi Mini-Vent tilluftsventil. Luftaren kompletterades med Maxi-Vent, vilket skapade ett slutet avloppssystem. För att förhindra övertryck installerades P.A.P.A. övertrycksdämpare. För att avloppsslam och samlingsledning skulle kunna fungera utan luftmotstånd, kompletterades ledningsnätet med ytterligare Maxi-Vent tilluftsventil.

Fastighet/Adress: Skolgatan 62B, Umeå

Sänkta underhållskostnader och bättre funktion för hyresgästerna

Kontorsfastighet i Högsbo

Castellum Harry Sjögren har som många andra fastighetsägare ett konstant behov av att se efter och rensa vattenlås i sina fastigheter. Bristande funktion i vattenlåsen medför dålig lukt och obehag för hyresgästerna, men också risk för vattenläckage med dyra skador som följd.

Lösningen var att installera nya vattenlås med tilluftsventiler kompletterat med separata tilluftsventiler från Studor/Fyra Hus för att på så sätt minska underhållet av avloppssystemet och förbättra för hyresgästerna.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil, Maxi-Vent tilluftsventil

Slutkund: Castellum Harry Sjögren

Fastighet/Adress: August Barks gata, Högsbo, Göteborg

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Nyhetsbrev