Det smarta sättet att bygga avloppssystem

SARS epidemin 2003

2003 utbröt en SARS epidemi i Hong Kong

I Amoy Gardens, smittades 321 personer och 42 människor avled till följd av sarssmittan.

För att förstå hur smittan spreds och för att förhindra ytterligare fall, genomförde WHO (Världshälso organisationen) i samarbete med Hong Kong Special Administrative Region Departement of Health, en utredning om hur vattenlås kunde bidra till att epidemin spreds.. Utredningen visade att smittan hade startats av en 33-årig man som besökte och använde toaletten i sin brors lägenhet, vid två tillfällen och då med 5 dagars mellanrum. Fastigheterna i Amoy Garden har som många fastigheter, dokumenterade problem med över- och undertryck i avloppssystemen, vilket kan göra att vattenlåsen töms och därmed ger gaser innehållande aerosoler fritt tillträde ut genom vattenlåsen in i boendemiljön. Utsugna vattenlås i golvbrunnar var också en starkt bidragande orsak till spridningen av epidemin i dessa fastigheter.

Ventilation i lägenheterna kan med sitt undertryck också ha bidragit till att badrummet i sig har sugit till sig SARS viruspartiklar från avloppet som därefter fastnade på ytor i lägenheten, vilka boende kan ha kommit i kontakt med.

WHS´s slutledningen av utredningen, är den att SARS viruset spreds via avloppssystemet in till lägenheter i fastigheten, på grund av de tryckförändringar som finns i avloppssystemet.

Nyhetsbrev