Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Ökat flöde i avlopp samt mindre rensning av vattenlås

Brf Järnbrottsparken

Bostadsrättsinnehavare upplevde problem med avrinning från Wc / Dusch. Problemet visade sig vara långa avloppsgrodor med otillräkligt fall.

Lösningen: Studors vattenlås Trap-Vent installerades i samtliga 52 lägenheter. Det kombinerade vattenlåset med tilluftsventill förbättrar avrinningen i avloppsrören.

Trap-Vents självrensande funktion upplevde bostadsrättsinnehavarna som mycket positiv, då de nu slipper rensa sina vattenlåsen lika ofta.

Produkter: Trap-Vent vattenlås med tilluftsventil

Slutkund: Brf Järnbrottsparken

Fastighet/Adress: Transistorgatan 31 och 33

Entreprenör (installatör): Sörgårdens Rörläggeri

Nyhetsbrev