Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Uppdaterat avloppssystem till SSPS

2018 – Comfort Winn Hotell, Umeå

Ägare: Balticgruppen bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. De brinner för Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt.

Problembeskrivning:  Sedan hotellet blev klart, hade de problem med avloppslukt i hotellet. Efter ett antal försök att åtgärda felen, kontaktades vi i början av 2018. Efter genomgång på plats, så kunde vi konstatera att det var kraftiga störningar av under och övertryck i avloppssystemet. Då installationen var komplicerad, fick vi åtgärda hotell och kontorsdel som två åtgärder.

Lösningen: Vi byggde om avloppssystemet till SSPS, ett slutet avloppssystem, enligt nedan.

Produkter: I samtliga hotellrum installerade vi Mini-Vent tilluftsventil. Luftaren kompletterades med Maxi-Vent, vilket skapade ett slutet avloppssystem. För att förhindra övertryck installerades P.A.P.A. övertrycksdämpare. För att avloppsslam och samlingsledning skulle kunna fungera utan luftmotstånd, kompletterades ledningsnätet med ytterligare Maxi-Vent tilluftsventil.

Fastighet/Adress: Skolgatan 62B, Umeå

Nyhetsbrev