Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Alla inlägg

SARS epidemin 2003

2003 utbröt en SARS epidemi i Hong Kong

I Amoy Gardens, smittades 321 personer och 42 människor avled till följd av sarssmittan.

För att förstå hur smittan spreds och för att förhindra ytterligare fall, genomförde WHO (Världshälso organisationen) i samarbete med Hong Kong Special Administrative Region Departement of Health, en utredning om hur vattenlås kunde bidra till att epidemin spreds.. Utredningen visade att smittan hade startats av en 33-årig man som besökte och använde toaletten i sin brors lägenhet, vid två tillfällen och då med 5 dagars mellanrum. Fastigheterna i Amoy Garden har som många fastigheter, dokumenterade problem med över- och undertryck i avloppssystemen, vilket kan göra att vattenlåsen töms och därmed ger gaser innehållande aerosoler fritt tillträde ut genom vattenlåsen in i boendemiljön. Utsugna vattenlås i golvbrunnar var också en starkt bidragande orsak till spridningen av epidemin i dessa fastigheter.

Ventilation i lägenheterna kan med sitt undertryck också ha bidragit till att badrummet i sig har sugit till sig SARS viruspartiklar från avloppet som därefter fastnade på ytor i lägenheten, vilka boende kan ha kommit i kontakt med.

WHS´s slutledningen av utredningen, är den att SARS viruset spreds via avloppssystemet in till lägenheter i fastigheten, på grund av de tryckförändringar som finns i avloppssystemet.

Uppdaterat avloppssystem till SSPS

2018 – Comfort Winn Hotell, Umeå

Ägare: Balticgruppen bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. De brinner för Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt.

Problembeskrivning:  Sedan hotellet blev klart, hade de problem med avloppslukt i hotellet. Efter ett antal försök att åtgärda felen, kontaktades vi i början av 2018. Efter genomgång på plats, så kunde vi konstatera att det var kraftiga störningar av under och övertryck i avloppssystemet. Då installationen var komplicerad, fick vi åtgärda hotell och kontorsdel som två åtgärder.

Lösningen: Vi byggde om avloppssystemet till SSPS, ett slutet avloppssystem, enligt nedan.

Produkter: I samtliga hotellrum installerade vi Mini-Vent tilluftsventil. Luftaren kompletterades med Maxi-Vent, vilket skapade ett slutet avloppssystem. För att förhindra övertryck installerades P.A.P.A. övertrycksdämpare. För att avloppsslam och samlingsledning skulle kunna fungera utan luftmotstånd, kompletterades ledningsnätet med ytterligare Maxi-Vent tilluftsventil.

Fastighet/Adress: Skolgatan 62B, Umeå

Världsunik testanläggning för avloppsystem

Hur byggs moderna och effektiva avloppssystem för högre byggnader?

Traditionell design av avloppssystem medför en hel del problem som tenderar att bli större i och med att antalet våningar växer.

För att simulera olika designlösningar och hur olika belastningar påverkar avloppssystemet har Studor byggt en fullskalig testanläggning i Northampton, England. Anläggningen är inrymd i ett mer än 125 m högt torn ursprungligen konstruerat för att genomföra tester av hissinstallationer. Vi tror att detta är det högsta tornet i världen som har använts för att utföra prover av ett avloppssystem. I tornet kan man på ett åskådligt sätt testa och mäta hur olika design av avloppssystemet klarar av att hantera de tryckförändringar som uppstår vid bruk.

Europeiska regler för tilluftsventiler

Europeiska krav på tilluftssventiler (AAV)

I december 2002 publicerades den första europeiska standarden (EN 12380: 2002) för att täcka de krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse för tilluftsventiler (AAV) för dräneringsystem installerade inomhus (i enlighet med den europeiska standarden EN 12056-2: 2002). Denna standard är avgörande för framtida utveckling och därför omfamnade Studor fullt införandet av standarden, vilket ställer prestandakraven för tilluftssventiler och hur tillverkaren ska visa överensstämmelse med standarden.

Nyhetsbrev