Det smarta sättet att bygga avloppssystem

Europeiska regler för tilluftsventiler

Europeiska krav på tilluftssventiler (AAV)

I december 2002 publicerades den första europeiska standarden (EN 12380: 2002) för att täcka de krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse för tilluftsventiler (AAV) för dräneringsystem installerade inomhus (i enlighet med den europeiska standarden EN 12056-2: 2002). Denna standard är avgörande för framtida utveckling och därför omfamnade Studor fullt införandet av standarden, vilket ställer prestandakraven för tilluftssventiler och hur tillverkaren ska visa överensstämmelse med standarden.

Klassning

I EN 12380: 2002 finnes en tabell (se nedan) som klassificerar tilluftssventiler baserat på deras prestanda – AI är den högsta klassificeringen och BIII är den lägsta klassificeringen.

Skärmavbild 2015-09-25 kl. 09.56.20

 

Tillåts att installeras under anslutna apparaters översvämningsnivå
 
Studors tilluftsventiler Maxi-Vent och Mini-Vent är AI klassade, vilket innebär att de kan installeras i extrema temperaturer och under anslutna apparaters översvämningsnivå.
Studors kombinerade vattenlås och tilluftsventiler är AII klassade, vilket innebär att de kan installeras i temperaturer mellan 0 ° C till + 60 ° C och under anslutna apparaters översvämningsnivå .
Det finns ett antal tilluftsventiler (AAV) på marknaden med olika egenskaper. Denna klassning är viktigt att skilja dem åt.

CE-märkningen 

CE-märkningen av en produkt är en självcertifiering av tillverkaren att produkten uppfyller de grundläggande kraven i den för produkten applicerbar europeiska standarden. I de flesta fall finns det inget krav på oberoende validering av certifieringen, vilket kan leder till att tillverkaren inte behöver bevisa ett helt sanningsenligt överensstämmande.

Oberoende validering

Studor har begärt oberoende kontroll för sina huvudprodukter för att garantera rätten till att tillämpa CE-märkningen och bevisa överensstämmelse med EN 12380 : 2002. Dessa produkter är testade vartannat år av ett oberoende testinstitut och Studor tillverkningsanläggningar inspekteras av ett oberoende organ årligen. Dessa kontrolldokument granskas av DIN CERTCO som har utfärdat ett nyckelmärke (the KEYMARK) till Studor för Mini-Vent , Maxi-Vent och Trap-Vent.

Nyckelmärket
Nyckelmärket (The KEYMARK) är ett europeiskt kvalitetsmärke och produktcertifieringssystem som utfärdas av Europeiska standardiseringsorganisationen CEN (jämförbart med the Kitemark som utfärdade i Storbritannien av BSI) och befogenhet av DIN CERTCO – certifieringsorganisationenför DIN , det tyska institutet för standardisering . Det visar att Studor produkterna helt uppfyller EN 12380 : 2002 genom DIN CERTCO oberoende revision och stärker Studor ambition till god kvalitet. Detta överensstämmer helt i linje med Studors verksamhetsmål att tillhandahålla den bästa kvalitet på marknaden.
Nyckelmärkets (The KEYMARK) relevans utanför Europa

Som en kvalitetsstämpel accepterad över hela Europa med validering tredje part , är Nyckelmärket (The KEYMARK) även av stor betydelse för den internationella marknaden. Vissa länder har redan börjat anta europeiska standarder såsom EN 12380 : 2002 som adekvat ersättning eller vägledning för sina egna nationella standarder.

Nyhetsbrev