Du slipper takgenomföringar för luftningsledning

Maxi-Vent

Du slipper takgenomföringar för luftningsledning

Byggtekniska fördelar

Maxi-Vent ger byggtekniska fördelar då den ersätter takgenomföring för traditionell luft­ningsrör och förenklar rördragningen.

Med Maxi-Vent förhindrar du att illaluktande och ohälsosam luft/gas sprids från avloppssystemets luftningsledning.

Maxi-Vent tilluftsventil öppnar vid undertryck och tillför luft till avloppssystemet vilket gör att vattenlåsens funktion bibehålles och samtidigt ger ett mer effektivt flöde i systemet. Vid neutralt och övertryck är Maxi-Vent stängd och absolut tät. Med tilluftsventiler får du ett slutet avloppsystem.

Dokumentation

Vad skiljer Maxi-Vent från andra tilluftsventiler på marknaden?

Maxi-Vent är godkänd ner till -40 °C. Tack vare ventilhusets utformning leds eventuellt kondens till mitten av ventilen och återförs ner luftningsledningen utan att komma i kontakt med silikonmembranet. Därför finns ingen risk för att ventilens tätningsmembran fryser fast.

Maxi-Vent öppnar redan vid -70 Pa undertryck. Det låga öppningstrycket bidrar till att obalansen i systemets tryck återställer långt före några symptom uppstår i avloppsystemet.

Maxi-Vent omfattas av livstids material- och funktionsgaranti.

Maxi-Vent_open_closed